Jaki olej do silnika motocyklowego? 
Syntetyczny, półsyntetyczny czy mineralny?

Jakie są różnice między poszczególnymi rodzajami oleju silnikowego? Co to jest baza olejowa oraz oznaczenie API?

Utarło się, że olej oznaczony symbolem lepkości 10W jest półsyntetyczny, a 5W w pełni syntetyczny. Takie założenie jest jednak błędne, bo lepkość oleju ma niewiele wspólnego z tym czy olej jest syntetyczny czy mineralny. W nazwach olei Eneos, takich jak np. GP4T Ultra Enduro 15W50, MAX PERFORMANCE 10W40 czy PERFORMANCE 20W50 każdy symbol ma swoje znaczenie, ale o tym jaki to olej decyduje baza, na jakiej został zrobiony.

Baza olejowa wg API, czyli grupy od I do V

Istnieją trzy specyfikacje określające podstawowe parametry środków smarnych. Pierwsza z nich to API (stworzona przez Amerykański Instytut Naftowy). O tym, czy olej jest nazywany mineralnym, półsyntetycznym czy syntetycznym, świadczy baza z jakiej dany produkt powstał. API wprowadził podział baz na 5 grup:

  • Grupa I – produkty destylacji ropy naftowej (obecnie już praktycznie niestosowane poza specjalnymi olejami dla starych silników).
  • Grupa II – destylaty ropy naftowej poddane uszlachetnianiu (czasami wyróżnia się Grupę II+ oznaczającą produkty z grupy II o podwyższonej jakości).
  • Grupa III – destylaty ropy naftowej poddane rozbudowanemu uszlachetnianiu na czele z kilkakrotnym krakingiem w obecności wodoru (czasami wyróżnia się Grupę III+ oznaczającą produkty z grupy III o podwyższonej jakości).
  • Grupa IV – krótkołańcuchowce poliolefiny (ang. polyalphaolefins – PAO) otrzymywane drogą syntezy chemicznej.
  • Grupa V – pozostałe bazy olejowe otrzymywane drogą syntezy chemicznej; najczęściej stosowane są oleje poliestrowe (ang. polyoester – POE).

Oleje powstałe z baz należących do grupy I i II (z ewentualnym niewielkim dodatkiem innych baz) nazywane są olejami mineralnymi. 

Oleje powstałe z baz należących do grupy I i II oraz baz grup wyższych w określonej ilości nazywane są olejami półsyntetycznymi.

Oleje syntetyczne to oleje zawierające bazy grupy III, IV i V.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, to właśnie baza, która posłużyła za podstawę składu produktu, rzutuje na to, czy jest to olej syntetyczny, półsyntetyczny czy też mineralny. A nie jego klasa lepkościowa.

Syntetyk, półsyntetyk czy mineralny? Jaki ostatecznie wybrać?

Po pierwsze taki, jaki przewiduje producent w instrukcji obsługi motocykla. Najlepszym rozwiązaniem dla większości motocykli jest wybór oleju syntetycznego. Oleje te będą oczywiście droższe od olejów półsyntetycznych i mineralnych, będą jednak lepiej chroniły silnik motocykla, utrzymując dłużej swoje parametry.

Najważniejsze zalety syntetyków nad pozostałymi olejami to przede wszystkim:

  • trwalszy film olejowy,
  • zmniejszona tendencja do wytrącania się osadów i tworzenia się szlamu olejowego,
  • płynność, nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach,
  • stabilność lepkości w szerokim zakresie temperatur.

Jeżeli chcemy dobrze zadbać o silnik naszego motocykla, a producent w instrukcji obsługi nie wyklucza stosowania olejów syntetycznych, to właśnie one powinny być naszym wyborem. 

Wybierz olej do Twojego motocykla z oferty Eneos